Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Chương Trình STARS cho Gia Đình

Chương Trình STARS cho Gia Đình (STARS: Strategies(Sách lược), Tools (Công cụ), Academic Resources (Nguồn Trợ Vấn)& for Success (giúp thành công) là chương trình mới sánh lập của Trường Công Lập Bloomington dành cho phụ huynh và người giám hộ học cách nào hầu giúp điều hướng trong các hệ thống học đường hầu cộng tác với nhà trường giúp học sinh thành công.
 
Khi nào: Chương trình Tám tuần này họp vào mỗi tối thứ Ba bắt đầu từ 17 tháng chín tới ngày 5 Tháng 11 năm 2013.
 
Thời gian: 5:30 chiều -7:30 tối
 
Địa Điểm: Trung Cấp Valley View
8900 Portland Avenue South
Bloomington, MN 55420
 
Lệ phí: Hoàn toàn miễn phí
 
Chương trình tám tuần này gồm có:
- Thứ 3 ngày 17 Tháng 9 . 2013: Tìm hiểu về Trường Công Lập Bloomington
- Thứ Ba ngày 24 Tháng 9, 2013: Cách giúp con em qúy vị chuẩn bị sẳn sàng vào đại học và hướng nghiệp
- Thứ ba ngày 1 Tháng Mười, 2013: Tìm hiểu cách thi kiểm tra và xếp hạng
- Thứ ba 8 tháng 10, năm 2013: Cách dùng khoa học kỷ thuật để theo dõi điểm
và bài ​​tập về nhà của con em quý vị
- Thứ ba 15 & 22 tháng 10năm 2013: Cách thực hành tốt nhất hỗ trợ việc học ở nhà 
- Thứ ba ngày 29 tháng 10, 2013: Trao đổi với các vị hiệu trưởng
- Thứ ba ngày 5 tháng 11, 2013: Bế Giảng
 
* Có ăn tối và có giữ trẻ.
 
Thắc mắc?
Liên lạc với Suzanne Kpowulu: 952-681-6124
Link to Peachjar Newsletter